Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Gospodarowanie odpadami to dziedzina, która powinna być szczególnie ważna dla każdego przedsiębiorstwa produkującego takowe, szczególnie jeśli są to tzw. odpady niebezpieczne. Zakład Robót Sanitarnych SANATOR-BIS oferuje kompleksową obsługę firm i zakładów przemysłowych w tym zakresie. Świadczone przez nas usługi obejmują odbiór, transport, a także neutralizację odpadów. W zakres naszej działalności wchodzi m.in. utylizacja odpadów polakierniczych, z którymi wiele usługodawców ma obecnie problem.

Czym są odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska stanowią szczególne zagrożenie dla niego oraz ludzi. Obejmuje ono groźne zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody, a także flory i fauny. Skażenia te są niebezpieczne ze względu na rodzaj oraz skład odpadów. Należą do nich m.in.: odpady smarowe, azbestowe, medyczne i weterynaryjne, pestycydy zawierające polichlorowane bifenyle, a także baterie i akumulatory. Nie można ich wyrzucać razem z pozostałymi – konieczna jest ich pełna neutralizacja prowadzona przez profesjonalną firmę świadczącą tego typu usługi.

Definicja odpadu niebezpiecznego mówi, iż jest to produkt uboczny działalności bytowej lub gospodarczej człowieka, który jest bezużyteczny, a w którego skład mogą wchodzić substancje stanowiące niebezpieczeństwo dla człowieka i innych organizmów żywych z powodu swoich właściwości fizycznych lub chemicznych. Mogą to być zarówno gazy, jak i ciecze czy ciała stałe. W związku z tym tak ważna jest ich odpowiednia segregacja już u źródeł powstawania i przekazywanie do specjalistycznych zakładów, takich jak SANATOR-BIS.

Odpady niebezpieczne – utylizacja

Kiedy w grę wchodzą odpady niebezpieczne, utylizacja powinna przebiegać wedle ściśle określonych reguł mających na celu zabezpieczenie środowiska naturalnego przed przedostaniem się do niego szkodliwych substancji. Podstawowy akt prawny określający sposoby postępowania z odpadami, metody zapobiegania ich powstawaniu, unieszkodliwianie odpadów oraz poruszający kwestie recyklingu to Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z 14 grudnia 2012 roku. Kiedy prawidłowe obchodzenie się z odpadami wykracza poza możliwości danego zakładu, należy wówczas skorzystać z usług profesjonalistów.

Odpady niebezpieczne – co z nimi robimy?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych to zadanie dla profesjonalistów. SANATOR-BIS oferuje szereg rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Do naszych usług należą:

  • odbiór odpadów,
  • ich transport,
  • unieszkodliwienie lub odzysk.

Metody unieszkodliwiania odpadów

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wypracowaliśmy już odpowiednie metody unieszkodliwiania odpadów, posiadamy też niezbędną wiedzę pozwalającą na pełne i bezpieczne przeprowadzenie całego procesu. Nasza kadra to fachowcy doskonale znający specyfikę branży, wykorzystujący innowacyjne metody. Dodatkowo dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym i specjalistycznymi instalacjami służącymi do utylizacji odpadów. Posiadany sprzęt poddajemy ciągłej modernizacji, a zakres naszych usług wciąż się poszerza. Dzięki stałemu rozwojowi firmy i jej pracowników jesteśmy w stanie poradzić sobie z każdym zleceniem i dostosować zakres wykonywanych prac indywidualnie do każdego Klienta. Pomożemy Państwu spełnić wszystkie wymagania związane z unieszkodliwianiem odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności, w zgodzie z literą prawa i wszelkimi wymogami formalnymi. Powierzając nam gospodarkę odpadami, macie Państwo pewność, że odpady niebezpieczne zutylizowane zostaną w sposób bezpieczny – chronicie tym samym środowisko oraz zdrowie własne i innych ludzi.