Odpady wiertnicze

Utylizacja odpadów to proces wymagający profesjonalnego sprzętu i fachowej wiedzy. Z dbałości o środowisko, a także nasze zdrowie, istotne jest, aby powierzyć go odpowiedniej firmie. SANATOR-BIS oferuje kompleksowe usługi z zakresu gospodarowania wszelkimi rodzajami odpadów, takimi jak niebezpieczne czy odpady wiertnicze. Wymagają one specjalnego postępowania.

Czym są odpady wiertnicze?

Jest to rodzaj odpadów powstający podczas wiercenia lub wykonywania prób w odwiercie przez firmy pozyskujące w ten sposób złoża surowców oraz prowadzące ich poszukiwania metodami otworowymi. Tworzą się one w wyniku oddzielenia fazy stałej od tzw. płuczki wiertniczej na urządzeniach, takich jak: wirówki, odmulacze, sita wibracyjne czy odpiaszczacze. Innym sposobem powstawania odpadów wydobywczych jest zmiana parametrów wiercenia, gdy płuczka jest wymieniana na innego typu.

Do odpadów wiertniczych zaliczamy:

  • płyny pochodzące z zabiegów technologicznych wykonywanych podczas wiercenia,
  • wody technologiczne zmieszane z płuczką,
  • resztki zaczynów cementowych,
  • płuczki i odpady zawierające ropę naftową i inne substancje niebezpieczne, baryt i chlorki,
  • osady i szlamy powstałe w procesie wiertniczym,
  • wody zaolejone,
  • odpady z oczyszczania cystern, zawierające ropę naftową lub jej produkty,
  • ścieki i mieszaniny ścieków ropopochodnych,
  • oleje,
  • wody po fosforytach, węglu, rudzie żelaza.

Odpady wiertnicze posiadają szkodliwe dla środowiska właściwości chemiczne. Są one uzależnione od składu przewiercanej skały, rodzaju używanych urządzeń wiertniczych, rodzaju płuczki, a także sposobu przetwarzania i samej technologii wiercenia.

Co zawierają odpady wiertnicze?

Nie wszystkie zawarte w tego typu odpadach substancje są jednakowo szkodliwe dla środowiska, jednak wszystkie wymagają profesjonalnego unieszkodliwienia. Odpady niezasolone powodują mniejsze zagrożenia niż zasolone, które występują przy przewiercaniu złóż soli cechsztyńskich. Poza tym odpady wiertnicze zawierać mogą: trudne do zidentyfikowania produkty rozkładu składników chemicznych płuczek, płyny złożowe, alkalia, oleje, tłuszcze i smary wykorzystywane dla prawidłowej pracy urządzeń wiertniczych, biocydy, toksyczne metale ciężkie, takie jak: ołów, mangan, żelazo, kadm, cynk, miedź, chrom i inne.

Zakład Robót Sanitarnych SANATOR-BIS oferuje kompleksową obsługę w zakresie utylizacji odpadów ropopochodnych. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania oparte na specjalistycznym sprzęcie, innowacyjnej technologii i wieloletnim doświadczeniu. Zajmujemy się likwidacją szkód w środowisku, odbiorem odpadów, utylizacją ropopochodnych odpadów płynnych, zużytych olejów, oczyszczanie popłuczyn. Nasze przyjazne środowisku instalacje oraz obsługujący je specjaliści to gwarancja szybkiej i profesjonalnej obsługi. Szeroki zakres naszych usług oraz indywidualne podejście do każdego Klienta sprawia, że podejmujemy różnorodne zlecenia i dajemy Państwu pewność, że powierzenie nam unieszkodliwienia odpadów wiertniczych odbędzie się zgodnie z prawem i w pełni bezpieczny sposób.