Jak wygląda recykling odpadów opakowaniowych?

Każdego dnia korzystamy z różnego rodzaju opakowań – służą nam one do przechowywania oraz transportu żywności, rozmaitych przedmiotów codziennego użytku, a także substancji chemicznych, na przykład jak środków czystości. Po ich wykorzystaniu możliwy jest recykling odpadów opakowaniowych, żeby jednak trafiły one we właściwe miejsce, gdzie zostaną przetworzone, należy te odpady we właściwy sposób posegregować. Na ogół można wyróżnić ich trzy rodzaje. Są to, po pierwsze, wykonane z metalu opakowania, które służyły wcześniej do przechowywania niebezpiecznych substancji takich jak farby czy paliwo. Drugą grupę stanowią wszelkie tworzywa sztuczne, takie jak butelki i pojemniki plastikowe. W ostatniej grupie znajdują się natomiast opakowania wykonane z papieru oraz tektury, szkła, aluminium, a także drewna i folii. Część śmieci trafia do specjalnych zakładów, w których są one utylizowane, jednak z punktu widzenia zarówno opłacalności, jak i ochrony środowiska zdecydowanie lepszy jest odzysk odpadów.

Mycie opakowań DPPL, spalanie oraz recykling

Wtórne wykorzystanie rozmaitych surowców jest zjawiskiem charakterystycznym dla współczesnego świata, tematyka ekologiczna jest bowiem niezwykle modna w ostatnim czasie. Co bardzo istotne, nie musi ono polegać wyłącznie na przetwarzaniu jakiegoś surowca – możliwe jest także na przykład mycie opakowań DPPL służących do przechowywania rozmaitych chemikaliów w płynnej postaci. Dzięki temu zbiorniki można wykorzystywać wielokrotnie, co znacząco podnosi poziom ochrony środowiska. Mycie opakowań IBC nie jest jednak jedynym znanym sposobem na ponowne wykorzystywanie surowców. Nieco mniej znane jest poddawanie ich spalaniu, podczas którego następuje odzysk energii. Najbardziej popularne jest jednak przetwórstwo tworzyw sztucznych polegające na poddawaniu ich recyklingowi, czyli pozyskiwaniu zupełnie nowego produktu ze zużytych resztek starego. Należy jednak przy tym pamiętać, że nie każdy rodzaj odpadów można poddawać każdemu z tych procesów. Dlatego właśnie tak istotną rolę odgrywa dziś segregowanie śmieci.

Ponowne wykorzystywanie odpadów płynnych

Utylizacja opakowań z plastiku to tylko jeden z wielu sposobów na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Równie ważne jest także dbanie o maksymalne wykorzystanie zasobów naturalnych takich jak woda. Każdy może to robić na własną rękę w obrębie swojego gospodarstwa domowego. Doskonałym tego przykładem może być gromadzenie deszczówki lub ponowne wykorzystanie tzw. szarych ścieków, czyli zabrudzonej, pozbawionej jednak toaletowych nieczystości wody, którą wykorzystać można do napełniania spłuczki w łazience. Na czymś zupełnie innym polega przetwarzanie odpadów płynnych, które dotyczy tzw. ścieków szarych, czyli skażony znaczną ilością patogenów odpływ pochodzący z toalet. Żeby tego rodzaju odpady mogły zostać w bezpieczny sposób wykorzystane ponownie, wymagają transportu do profesjonalnej oczyszczalni ścieków oraz zastosowania na nich specjalnych technik filtracyjnych.