Blog

Działanie separatorów tłuszczu

Produktem ubocznym prowadzenia każdego rodzaju działalności przemysłowej jest powstawanie rozmaitych odpadów. Obowiązkiem właścicieli poszczególnych zakładów jest natomiast ich utylizacja. Do jednych z tego rodzaju procesów należy oddzielanie tłuszczów od pozostałych odpadów płynnych. Odbywa się ono przy… Czytaj więcej

Oczyszczanie szamba w przemyśle

Jako mieszkańcy ziemi każdego dnia wszyscy wykorzystujemy jej zasoby naturalne. Niestety ich ilość nie jest jednak nieograniczona, dlatego powinniśmy podchodzić do eksploatacji surowców odpowiedzialnie. W obecnych czasach ogromnym problemem jest zanieczyszczenie wód, które powstaje oraz utrzymuje… Czytaj więcej