Działanie separatorów tłuszczu

Produktem ubocznym prowadzenia każdego rodzaju działalności przemysłowej jest powstawanie rozmaitych odpadów. Obowiązkiem właścicieli poszczególnych zakładów jest natomiast ich utylizacja. Do jednych z tego rodzaju procesów należy oddzielanie tłuszczów od pozostałych odpadów płynnych. Odbywa się ono przy wykorzystaniu specjalnych separatorów – stosuje się je głównie w branży przemysłu spożywczego. Sam proces oczyszczania ścieków nie jest jednak wystarczający, konieczne jest bowiem także regularne czyszczenie separatorów tłuszczu, którym zajmują się specjalistyczne firmy. Swoje usługi świadczą one między innymi lokalom gastronomicznym, ubojniom oraz zakładom zajmującym się produkowaniem żywności. Wszędzie tam, gdzie produktem ubocznym pozyskiwanych artykułów jest tłuszcz, konieczne jest regularne czyszczenie zbiorników, w których jest on gromadzony, a także pozostałych elementów instalacji należących do separatorów.

Regularny przegląd separatorów

Odprowadzanie tłuszczu wraz z pozostałymi ściekami jest zjawiskiem charakterystycznym dla wszelkich obiektów mających styczność z żywnością. Różnego rodzaju oleje, frytury czy zwierzęce sadło mogą odkładać się w postaci osadu na rozmaitych elementach instalacji odprowadzającej ścieki z budynku. To może z kolei prowadzić do zablokowania drożności rur. Dlatego właśnie tak ważne jest regularne czyszczenie rurociągów, którymi odpływają ścieki. Dopilnowanie tej kwestii jest gwarancją uniknięcia wszelkich awarii wynikających z niedrożności przewodów. Niezwykle istotną rolę odgrywają także separatory, których zadaniem jest oddzielanie tłuszczu od wody. Żeby mogły one działać prawidłowo, konieczny jest regularny przegląd separatorów, który przeprowadzany jest przez specjalistyczne firmy. W zakresie ich usług leży zwykle także naprawa oraz czyszczenie całych instalacji. Warto zatem pozostawać w stałej współpracy z zaprzyjaźnioną firmą wykonującą tego rodzaju usługi. Regularne przeglądy mogą mieć bowiem bezpośredni wpływ na żywotność systemów filtrujących.

Jak często odbywa się przegląd i czyszczenie separatorów?

Regularne dbanie o przeglądy pozwala osadnikom na prawidłowe funkcjonowanie. Samo czyszczenie separatorów odbywać się powinno średnio raz na kwartał. Istnieje jednak prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności przeprowadzenia wcześniejszego zabiegu, dlatego właśnie kluczową rolę odgrywają tutaj kontrole odbywające się z większą częstotliwością niż samo czyszczenie osadników. W razie zebrania się osadu tłuszczu na grubość około dwudziestu centymetrów (wiele zależy tu od wielkości zbiornika) niezbędna jest natychmiastowa interwencja ekipy fachowców, którzy zajmują się czyszczeniem separatorów. W normalnych warunkach sam proces nie jest zbyt skomplikowany, ponieważ prawidłowo działający separator, wykorzystując zjawisko flotacji, dba o bieżące oddzielanie szkodliwych substancji od wody. Podczas czyszczenia zbiornika woda zostaje odprowadzona, osad z tłuszczu usunięty, a następnie zutylizowany. Na sam koniec uzupełnia się zbiornik czystą wodą, umożliwiając tym samym dalszą pracę separatora.